Artykuły

Poniżej można przeczytać i pobrać artykuły naukowe Ewy Młynarczyk — opublikowane przez Nią w latach 2010–2015. Jeden z nich, zatytułowany Alfred Tennyson’s Visions of the Otherworlds and the Vocation of the Poet, wygłoszony pierwotnie w formie referatu podczas XXIII konferencji PASE w 2014 r., został wyróżniony w konkursie i uznany za najlepszy tekst spośród prac nadesłanych przez doktorantów. Wszystkie artykuły udostępniono za zgodą wydawnictw.

Słowa klucze: Alfred Tennyson, Algernon Charles Swinburne, William Morris, poezja wiktoriańska, romantyzm, postromantyzm, mitologia porównawcza, mit, legenda arturiańska, archetyp, eskapizm, sztuka dla sztuki, wieszcz, wygnaniec, wędrówka, zaświaty, locus amoenus, monolog dramatyczny, alter ego, miłość tragiczna, ogród, vanitas, transgresja, Odyseusz, Ojnone (Œnone), Tejrezjasz.

BIBLIOGRAFIA
  1. Młynarczyk, Ewa. Camelot — A Vision of an Absolute Reality  in Alfred Tennyson’s “Idylls of the King”, in: Exploring Space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language Studies, vol. 1: Space in Cultural and Literary Studies, edited by A. Ciuk, K. Molek-Kozakowska. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010, pp. 257–264.
  1. Młynarczyk, Ewa. “To love one maiden only” — The Images of Courtly Love in Lord Alfred Tennyson’s “Idylls of the King”, in: From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture, vol. 2, edited by G. Bystydzieńska, E. Harris. Warszawa: Ośrodek Studiów Brytyjskich, 2010, pp. 343–350.
  1. Młynarczyk, Ewa. Exploring New Ways of Poetic Expression in Alfred Tennyson’s “Ulysses”, in: Acta Philologica, vol. 39, edited by B. Kowalik, M. Paryż. Warszawa: Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, pp. 76–80.
  1. Młynarczyk, Ewa. The Seer as an Alter Ego of the Poet in the “Tiresias” Poems by Alfred Lord Tennyson and Algernon Charles Swinburne, in: From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture, vol. 3, edited by G. Bystydzieńska, E. Harris. Warszawa: Ośrodek Studiów Brytyjskich, 2012, pp. 353–359.
  1. Młynarczyk, Ewa. Disgraceful or Thought Provoking? Towards a New Aesthetic: Algernon Charles Swinburne and the Subject Matter of Poetry, in: Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse, vol. 4: Faces and Masks of Ugliness in Literary Narratives, edited by R.W. Wolny, Z. Wąsik. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2013, pp. 123–131.
  1. Młynarczyk, Ewa. The Ghostly Gardens of William Morris and Algernon Charles Swinburne, in: From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture, vol. 4, edited by G. Bystydzieńska, E. Harris. Warszawa: Ośrodek Studiów Brytyjskich, 2014, pp. 369–377.
  1. Młynarczyk, Ewa. Tennyson and Morris Read the Classics: Victorian Portrayals of Œnone, in: Face to Face, Page to Page. PASE Papers in Literature, Language and Culture, edited by D. Babilas, A. Piskorska, P. Rutkowski. Warszawa: Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, pp. 155–164.
  1. Młynarczyk, Ewa. Alfred Tennyson’s Visions of the Otherworlds and the Vocation of the Poet, in: Silesian Studies in Anglophone Cultures and Literatures, vol. 4: Visions and Revisions Studies in Literature and Culture, edited by G. Czemiel, J. Galant, A. Kędra-Kardela, A. Kędzierska, M. Komsta. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2015, pp. 21–28.
Ewa Młynarczyk podparta o rzeźbę w kształcie stosu książek, opracowująca w myślach kolejne artykuły
Ewa w Cambridge, 2011,
fot. J. Madeła (Karczmarczyk)

Camelot — A Vision of an Absolute Reality in Alfred Tennyson’s “Idylls of the King”

Pierwsza publikacja: Exploring Space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language Studies, vol. 1: Space in Cultural and Literary Studies, edited by A. Ciuk, K. Molek-Kozakowska. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010, pp. 257–264.

Opublikowano za zgodą wydawnictwa Cambridge Scholars Publishing.

“To love one maiden only” — The Images of Courtly Love in Lord Alfred Tennyson’s “Idylls of the King”

Pierwsza publikacja
: From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture, vol. 2, edited by G. Bystydzieńska, E. Harris. Warszawa: Ośrodek Studiów Brytyjskich, 2010, pp. 343–350.

Opublikowano za zgodą Redakcji serii From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture.

Exploring New Ways of Poetic Expression in Alfred Tennyson’s “Ulysses”

Pierwsza publikacja: Acta Philologica, vol. 39, edited by B. Kowalik, M. Paryż. Warszawa: Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, pp. 76–80.

Opublikowano za zgodą Redakcji Acta Philologica (Journal of the Faculty of Modern Languages, University of Warsaw).

Streszczenie PL

Artykuł ten ma na celu ukazanie nowatorskich cech wiersza Ulysses autorstwa Lorda Alfreda Tennysona. Jest to jeden z pierwszych wiktoriańskich monologów dramatycznych, formy poetyckiej, która w przeciwieństwie do poezji okresu romantyzmu wyraźnie zaznaczała dystans pomiędzy poetą a podmiotem lirycznym wiersza dzięki tzw. „masce”. W wierszu Tennysona maską tą staje się postać Ulyssesa, dobrze znana z homeryckiej Odysei, jednak tutaj poeta podejmuje mniej znany epilog, przedstawiający bohatera jako wiecznego poszukiwacza, który pragnie wyruszyć w kolejną podróż, tym razem wiedziony potrzebą przekraczania granic poznania. Tym samym wiersz ten jest też wyrazem osobistego rozrachunku poety z losem po śmierci bliskiej osoby.

The Seer as an Alter Ego of the Poet in the “Tiresias” Poems by Alfred Lord Tennyson and Algernon Charles Swinburne

Pierwsza publikacja: From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture, vol. 3, edited by G. Bystydzieńska, E. Harris. Warszawa: Ośrodek Studiów Brytyjskich, 2012, pp. 353–359.

Opublikowano za zgodą Redakcji serii From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture.

Disgraceful or Thought Provoking? Towards a New Aesthetic: Algernon Charles Swinburne and the Subject Matter of Poetry

Pierwsza publikacja: Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse, vol. 4: Faces and Masks of Ugliness in Literary Narratives, edited by R.W. Wolny, Z. Wąsik. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2013, pp. 123–131.

Opublikowano za zgodą wydawnictwa Peter Lang Edition.

The Ghostly Gardens of William Morris and Algernon Charles Swinburne

Pierwsza publikacja: From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture, vol. 4, edited by G. Bystydzieńska, E. Harris. Warszawa: Ośrodek Studiów Brytyjskich, 2014, pp. 369–377.

Opublikowano za zgodą Redakcji serii From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture.

Tennyson and Morris Read the Classics: Victorian Portrayals of Œnone

Pierwsza publikacja: Face to Face, Page to Page. PASE Papers in Literature, Language and Culture, edited by D. Babilas, A. Piskorska, P. Rutkowski. Warszawa: Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, pp. 155–164.

Opublikowano za zgodą Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Alfred Tennyson’s Visions of the Otherworlds and the Vocation of the Poet

Pierwsza publikacja: Silesian Studies in Anglophone Cultures and Literatures, vol. 4: Visions and Revisions Studies in Literature and Culture, edited by G. Czemiel, J. Galant, A. Kędra-Kardela, A. Kędzierska, M. Komsta. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2015, pp. 21–28.

Opublikowano za zgodą wydawnictwa Peter Lang Edition.